Aallonhuiput ry:n kommentti AYY:n asumisen ohjesäännöstöjen muutokseen

Aalto-yliopiston jatko-opiskelijayhdistys Aallonhuippujen mielestä Aalto-yliopistossa jatko-opintojaan suorittavilla AYY:n jäsenillä tulisi jatkossa olla mahdollisuus hakea asumaan ylioppilaskunnan asuntoihin. On mielestämme ongelmallista, että nykyisellään tietty osa ylioppilaskunnan jäsenistöstä rajataan kategorisesti yhden merkittävän palvelun ulkopuolelle. Samaan aikaan haluamme kuitenkin säilyttää perustutkinto-opiskelijoiden ensisijaisuuden hakuprosessissa heidän jatko-opiskelijoita vaikeamman asuntotilanteensa vuoksi. Tämä perustutkinto-opiskelijoiden etusijaistaminen olisi helppo rakentaa sisään asunnonhakijan pisteytysjärjestelmään antamalla jatko-opiskelijoille miinuspisteitä kuten esimerkiksi tietyn tulorajankin ylittäville annetaan.

Edes teoreettinen mahdollisuus asuntoihin tulisi olla kaikilla AYY:n jäsenillä. Jatko-opiskelijoiden, kuten opiskelijoidenkin, joukosta löytyy hyvin erilaisia elämäntilanteita ja osalle ylioppilaskunnan tarjoama edullinen asumismuoto tulisi todella suureen tarpeeseen. Niinpä vähintäänkin ilman apurahaa tai palkkaa jatko-opintojaan suorittavat sekä Suomessa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tai ulkomailta paikkakunnalle muuttavat henkilöt tulisi sisällyttää palvelun piiriin.

Jatko-opiskelijat ovat osa yliopistoyhteisöä siinä missä opiskelijat ja henkilökuntakin olematta kuitenkaan täysin kumpaakaan. Laajentamalla jatko-opiskelijoille tarjoamaansa palvelutasoa AYY toisi heitä täysipainoisemmin ylioppilaskunnan piiriin sekä auttaisi luomaan monipuolisempaa ja yhtenäisempää kampus/asuntolaelämää sekä yliopistoyhteisöä. Samalla myös tutkijan uran näkyvyys opiskelijoille kasvaisi.

Toivomme edustajiston ottavan kantamme huomioon ja todella pohtivan ylioppilaskunnan roolia yhden, toistaiseksi varsin ulkopuolelle jääneen, jäsenryhmänsä integroimiseksi tiiviimmin yhteyteensä. Mikäli jatko-opiskelijoiden hakukelpoisuus on periaatetasolla hyväksyttävissä, on Aallonhuiput mielellään mukana rakentamassa pisteytysjärjestelmästä ja sääntökokoelmasta käyttökelpoista kokonaisuutta, joka huomioi myös jatko-opiskelijat kuitenkaan monimutkaistamatta sitä liikaa. Vastaamme myös mielellämme kaikenlaisiin kysymyksiin liittyen jatko-opiskelijoihin ja jatko-opiskeluun tietämyksen lisäämiseksi.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.